Våra tjänster

Exempel på tjänster vi kan erbjuda:

 • Intrångsvärdering
 • Beredning inom elnät 0-40 kV
 • Värdering av skog och mark
 • Precisionsmätning
 • Skogsinventeringar
 • Byggledning elkraftprojekt
 • Avverkningsledning/Planering
 • GIS och karthjälpmedel, fältstöd, GPS- utrustning
 • Besiktningar

 • Slutbesiktning av nybyggnation elkraft
 • Driftbesiktning lutledningsnät
 • Störningsbesiktning lutledningsnät
 • Rötskadebesiktning stolpar
 • Flygbesiktning bisittare

Tekniska konsulter inom

 • Elnät
 • Järnväg
 • Väg
 • Infrastruktur

Kompetenser

 • Elkraft
 • Lantmäteri
 • Mätning
 • Skog
 • Fastighetsvärdering/Intrångsvärdering
 • Dokumentation
 • Flygbesiktning elkraft