Välkommen till Skogs- och Kraftkonsulterna i Norr AB

Skogs- och Kraftkonsulterna i Norr AB startades 2008. Vi har mångårig yrkeserfarenhet inom skogsbruk, elkraft och infrastruktur. Vår specialitet är infrastrukturprojekt inom järnväg, väg och elkraft där vår kompetens i form av beredning, intrångsvärdering, administration och projektledning är efterfrågad.

Vi har erfarenhet av att vistas i Trafikverkets spårområde. Arbete som skydds- och säkerhetsledare, informatör råd och skydd, tillsyningsman (TSM), drift- och underhållsbesiktningar med helikopter, EBR elektriker, med mera. All fältpersonal har elsäkerhetsutbildning (ESA).
Vi jobbar även inom områden som fastighetsvärdering, fjärranalys, mätning och övriga skogliga inventeringar.

 

 

el-liten-bild

Referenser

 

om-oss-liten-2

Om oss

 

 

 

karta-liten-bild

Kontakta oss

 

skog-liten-bild

Våra tjänster